Програма

Минали събития

Индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Съединение и региона са поканени. 

3 юни, от 10 до 12ч. в читалище „Съединение 1875“, гр. Съединение

Входът е свободен!

Индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Пазарджик и региона са поканени. Входът е свободен!

Седем от най-големите индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Бяла Слатина и региона са поканени. Входът е свободен!

Среща с работодателите: 11 февруари 2017 г. (събота), от 10:00 до 13:00, Читалище НЧ "Развитие-1892", гр. Бяла Слатина

Подготвителни срещи:  

 • 06.02.2017 – Кнежа – НЧ "Борба-1896" – 18:00 – 19:00
 • 07.02.2017 – Койнаре – НЧ „Христо Ботев“ – 17:00 – 18:00
 • 08.02.2017 – Мизия – Ресторант „Каприз“ – 17:00 – 18:00
 • 09.02.2017 – Бяла Слатина - НЧ "Развитие-1892" – 18:00 – 19:00

 

Седем от най-големите индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Монтана и региона са поканени. Входът е свободен!

Среща с работодателите: 10 февруари 2017 г. (петък), от 17:00 до 20:00, хотел "Огоста", бул. „Пейо Яворов“ 1, Монтана

Подготвителни срещи (присъствието не е задължително за срещите с работодателите):  

 • 06.02.2017 – Лом – Читалище „Постоянство - 1856“ – 18:00 – 19:00
 • 07.02.2017 – Монтана – Хотел „Огоста“ – 18:00 – 19:00
 • 08.02.2017 – Криводол – Читалище "Никола Йонков Вапцаров 1924" – 18:00 – 19:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 11 февруари в Бяла Слатина. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в гр. Бяла Слатина: 09.02.2017 – Бяла Слатина - НЧ "Развитие-1892" – 18:00 – 19:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 10 февруари в Монтана. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Криводол: 08.02.2017 – Криводол – Читалище "Никола Йонков Вапцаров 1924" – 18:00 – 19:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 11 февруари в Бяла Слатина. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в гр. Мизия: 08.02.2017 – Мизия – Ресторант „Каприз“ – 17:00 – 18:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 10 февруари в Монтана. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Монтана: 07.02.2017 – Монтана – Хотел „Огоста“ – 18:00 – 19:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 11 февруари в Бяла Слатина. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Койнаре: 07.02.2017 – Койнаре – НЧ „Христо Ботев“ – 17:00 – 18:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 11 февруари в Бяла Слатина. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Кнежа: 06.02.2017 – Кнежа – НЧ "Борба-1896" – 18:00 – 19:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 10 февруари в Монтана. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Лом: 06.02.2017 – Лом – Читалище „Постоянство - 1856“ – 18:00 – 19:00

Седем от най-големите индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Стамболийски и региона са поканени. Входът е свободен!

Среща с работодателите: 4 февруари 2017 г. (събота), от 10:00 до 13:00, Читалище "Никола Йонков Вапцаров", ул. „Заводска”№15, гр. Стамболийски

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 4 февруари в Стамболийски. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Кричим: 

 • 31.01.2017 – Кричим – НЧ „Пробуда-1912“ – 17:00 – 18:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите по време на срещата на 4 февруари в Стамболийски. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Перущица: 

 • 30.01.2017 – Перущица – Читалище „Просвета-1862“ – 18:00 – 19:00

С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Подготвителната среща в Стамболийски: 

 • 29.01.2017 – Стамболийски – Читалище „Н. Й. Вапцаров“– 14:00 – 15:00

Седем от най-големите индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Сливен и региона са поканени. Входът е свободен!

Среща с работодателите: 28 януари 2017 г. (събота), от 10:00 до 13:00, Народно читалище "Зора", пл. "Хаджи Димитър" № 1, гр. Сливен

Подготвителна среща (присъствието не е задължително за срещите с работодателите): 

 • 25.01.2017 - Сливен – Механа Старото село – 18:00 – 19:00

 

Срещата с най-големите работодатели от Тракия икономическа зона с търсещи работа от Сливен ще се състои на 28 януари 2017 г. (събота), от 10:00 до 13:00, Народно читалище "Зора", пл. "Хаджи Димитър" № 1, гр. Сливен

Подготвителна среща

 • 25.01.2017 - Сливен – Механа Старото село – 18:00 – 19:00


С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Седем от най-големите индустриални работодатели в област Пловдив ще разкажат за свободните позиции и условията на труд в предприятията си. Всички търсещи работа от Ловеч и региона са поканени. Входът е свободен!

Среща с работодателите: 24 януари 2017 г. (вторник), от 17:00 до 20:00, хотел Президиум Палас, ул. „Търговска“ 51, гр.Ловеч

Срещата с най-големите работодатели от Тракия икономическа зона с търсещи работа от Ловеч ще се състои на 24 януари 2017 г., от 17:00 до 20:00 в хотел Президиум Палас, ул. „Търговска“ 51, гр.Ловеч. 

Подготвителна среща

 • 19.01.2017 - Ловеч – Хотел Президиум Палас – 18:00 – 19:00


С цел подготовка на кадидатите за същинските срещи, организаторите от JobTiger ще проведат предварителна среща, за да отговорим на практически въпроси и да предоставят съдействие и съвети за най-добро представяне пред работодателите. Присъствието на подготовителната среща не е задължително условие за срещите с работодателите.

Участници:

• Пламен Панчев, Председател, клъстер Тракия икономическа зона

• Стефан Стоянов, Заместник-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” на община Пловдив

• Светлозар Петров, Управител, JobTiger

• Чавдар Каменов, Оперативен мениджър, Сенсата Технолоджис България

• Елза Маркова, Изпълнителен директор, Белла България

• Уве Чирнер, Управител, клон Раковски, AББ България

• Емил Димитров, Директор направление Логистика, Кауфланд България

• Григор Едрев, Отдел Човешки ресурси, Либхер - Хаусгерете Марица


Цели на пресконференцията:
• Да се представи проблема с недостиг на кадри в Тракия икономическа зона (ТИЗ) и спешността на търсенето на решение като кауза с национално значение
• Да се обяви проекта за набиране на кадри от страната за позиции в индустриалните зони на Пловдив
• Да се заяви стратегическото обединение на компаниите в посока решаването на проблема с недостиг на кадри в региона
• Да се представят градовете, в които ще се състоят дни на кариерата

Ако имате нужда от по-детайлна информация, можете да се свържете с Благовеста Пугьова, Оперативен директор, JobTiger - blagovesta@jobtiger.bg / +359 884 00 67 75.

Новини