„Белла България“ е най-големият производител на хранителни продукти в страната и водещ представител на хранителната индустрия в Югоизточна Европа. Портфолиото му съдържа над 200 продукта, произвеждани в 14 преработвателни предприятия и предлагани в над 20 страни на 4 континента.

Хранителният холдинг е сред най-големите работодатели в България и с висока степен на доверие и желан работодател от студентите. „Белла България“ е подходяща компания за старт на кариера и професионална реализация в различни сфери – финанси, маркетинг, продажби, производство, експорт, човешки ресурси, информационни технологии и други.

Предлага летни и целогодишни стажантски програми. „Белла България“ е и първата компания, отличаваща студенти в специалности в областта на производството на храни с годишни стипендии. Освен в стипендиантски и стажантски програми, студентите могат да се включат и в семинари и мастър класове, които ще се провеждат във водещи български университети от лекторите на „Белла Академия“ – едноименният корпоративен университет на хранителния холдинг. Той е развит в отговор на нуждите на бизнеса и все по-бързо развиващия се свят от добре подготвени кадри, които непрекъснато развиват и усъвършенстват своите умения.

Повече за „Белла България“: www.bella.bg