Над 5000 работници са необходими на предприятията в Тракия икономическа зона (ТИЗ) през 2017г. Данните се базират на различни изследвания и се потвърждават от ръководствата на фирмите - инвеститори в Пловдив и региона.  Недостиг в такъв мащаб затруднява нормалното функциониране на компаниите и е сериозна пречка пред привличането на нови инвеститори.

Изборът на локация за инвестиция обаче не зависи само от международните пътища, инфраструктура, наличието на голям град в близост, и още много други фактори, по които Пловдив има предимство пред други региони, но и от наличието на работна ръка. Проблемът назрява вече от години и до голяма степен обичайните мерки са изчерпани или не дават резултати в мащабите, в които компаниите търсят служители.

Много инвеститори отлагат или отменят инвестициите си поради страха, че не биха се справили с осигуряването на персонал в нужните им мащаби. Съществуващите производства забавят плановете си за разрастване по същите причини. Много от компаниите търсят решение „на парче“ или се надяват да привлекат работниците на конкурентните фабрики. Едни от най-големите инвеститори в ТИЗ като АББ, Белла, Кауфланд, Либхер и Сенсата Технолоджис се обединиха около концепцията на JobTiger за стратегическо търсене на кадри в страната. Компаниите имат и подкрепата на община Пловдив и клъстер ТИЗ. Подробности за стратегическия план и стъпките за прилагането му ще бъдат представени на пресконференция в БТА, София на 6 декември от 11 часа. Компаниите имат и подкрепата на община Пловдив и клъстер ТИЗ.

Подробности за стратегическия план и стъпките за прилагането му ще бъдат представени на пресконференция в БТА, София на 6 декември от 11 часа.

Участници в пресконференцията:

  • Пламен Панчев, Председател, клъстер Тракия икономическа зона
  • Стефан Стоянов, Заместник-кмет “Образование, бизнес развитие, европейски политики и международно сътрудничество” на община Пловдив
  • Светлозар Петров, Управител, JobTiger
  • Чавдар Каменов, Оперативен мениджър, Сенсата Технолоджис България
  • Елза Маркова, Изпълнителен директор, Белла България
  • Уве Чирнер, Управител, клон Раковски, AББ България
  • Емил Димитров, Директор направление Логистика, Кауфланд България
  • Григор Ендрев, Отдел Човешки ресурси, Либхер - Хаусгерете Марица

 

„Тракия икономическа зона“ представлява един от най-мащабните икономически проекти на България не само по площ - 10 700 000 м², но и по реализирани досега над 1.1 милиард евро инвестиции. Тя обединява 6-те индустриални зони в района на Пловдив: индустриално-търговска зона „Марица”, индустриална зона „Раковски”, промишлено-търговска зона „Куклен” и в начален етап на развитие - Парк „Образование и високи технологии” в Пловдив, Парк „Иновации“ и Индустриална зона „Калояново”. ТИЗ предлага реализиране на инвестиционните намерения на български и чуждестранни компании върху индустриални терени с модерна инфраструктурна обезпеченост – пътища,  електричество, газификация, водоснабдяване, канализация, телекомуникации. 6-те индустриални зони, обединени в „Тракия икономическа зона“, са привлекли досега над 120 инвеститори, от тях над половината чуждестранни - от Европа, САЩ, Канада, Израел, Турция и Япония, открити са над 20 000 работни места.