За проекта

Индустриални дни на кариерата - Пловдив

Концепцията за специализирани срещи на представители на производствени предприятия с търсещи работа е продължение на проекта „Информационни дни на кариерата в Тракия икономическа зона“, който се проведе в началото на 2017г. Именно 1000-та кандидати, които посетиха събитията от инициативата, доказаха, че тези лични срещи са необходимост в процеса на набиране на персонал за производствените предприятия. Предстоящите събития са отворени за компании от цялата страна.

Срещите протичат под формата на кариерен форум, като след презентации на компаниите, всеки търсещ работа може да се срещне с представителите им, да разбере повече за отворени позиции и условията на работа и да кандидатства на място.

Програма за провеждане на „Индустриални дни на кариерата“ 2017 г.:

 • 24 януари Информационни дни на кариерата за ТИЗ, Ловеч
 • 28 януари – Информационни дни на кариерата за ТИЗ, Сливен
 • 04 февруари – Информационни дни на кариерата за ТИЗ, Стамболийски
 • 10 февруари – Информационни дни на кариерата за ТИЗ, Монтана
 • 11 февруари –  Информационни дни на кариерата за ТИЗ, Бяла слатина
 • 13 май – Индустриални дни на кариерата, Пазарджик
 • 03 юни – Индустриални дни на кариерата, Съединение

* Датите на останалите срещи до края на 2017 г. ще бъдат обявявани до месец преди всяко събитие.


Цели на проекта

Целта на проекта е да се изследват възможностите и да се създаде интегриран подход за привличане на кадри за ТИЗ от общини извън основния фокус на набиране на персонал, а именно общини с висока безработица извън област Пловдив, както и привличане на етнически българи от общностите в чужбина. Градовете са избрани на база ниво на безработица, налични квалификации у безработните лица и потенциал за преместването им в Пловдив.

Като част от стратегическото си планиране най-големите индустриални предприятия в региона, обединяват усилия около инициативата на JobTiger и споделят ресурс с цел да постигнат дългосрочен ефект в набирането на кадри. Целите, които са си поставили са:

 • Цялостно популяризиране на ТИЗ като място за работа и на Пловдив като място за живеене
 • Иницииране на публична дискусия по проблемите и нуждите на индустрията
 • Среща на работодателите с потенциални кандидати
 • Създаване на интегриран подход за набиране на кадри извън пловдивския регион
 • Установяване на работещ механизъм за набиране на кадри, които да се обучават по професии и назначаване на успешно представилите се.

Проектът е стратегическа инициатива за компаниите и търсенето и привличането на кадри ще продължи през цялата 2017 година. 

Контакти

 • гр. София, ул. Веслец 13, ет. 4, ап. 5

 • (+359) 884 006 775

 • plovdiv@jobtiger.bg

Свържете се с нас